Accions

Accions

ACCIONS CONJUNTES DELS TERRITORIS ACCIONS PUNTUALS ALS TERRITORIS
Acció 1 – Gestió del projecte

Els objectius principals d’aquesta acció són proveir gestió financera i administrativa del projecte, assegurar una coordinació eficient i fluida, assegurar el compliment de tots els objectius i estimular i recolzar la comunicació entre els socis.

Maig de 2017 – Licitació

Juny de 2017 – Adjudicació

 

Acció 2 – Activitats de Comunicació

Els objectius principals d’aquesta acció són donar a conèixer el projecte, sensibilitzar i informar a la població local de les accions tant comunes com les individuals a cada territori dels socis i finalment informar als principals actors internacionals sobre els resultats obtinguts en el projecte.

Març de 2017

 Juny 2017 – Licitació

 

Acció 3 – Estudi de l’Art

Aquesta acció està orientada a generar informació i coneixement sobre la mobilitat sostenible en l’àmbit del turisme als diferents territoris. Aquest coneixement conformarà els fonaments sobre els quals es conceptualitzarà l’estratègia de desenvolupament d’un model integral transfronterer de turisme vinculat a la mobilitat sostenible, així com de tots els instruments a implementar durant el projecte.

Abril de 2017 – Licitació

Maig de 2017 – Adjudicació

 

Abril de 2018 – Lliurables duts a terme per DCB Turisme i Desenvolupament Local

 

Acció 4 – Planificació

Aquesta acció correspon a les activitats de disseny i conceptualització conjunta de l’estratègia i dels instruments que es desplegaran durant el projecte.

A través d’aquesta Acció es dissenyaran els Planes d’Acció de cada territori per a la implantació d’una estratègia de mobilitat turística sostenible i un pla de creació de producte turístic i de promoció als mercats internacionals. Així mateix, s’acordarà el format, estructura i mecanismes de funcionament del Club de Destinacions de Muntanya, estructura transfronterera que vetllarà pel bon funcionament de l’estratègia dissenyada.

Juliol de 2018 – Licitació

Abril 2019 – lliurables dividits en 4 Etapes

 • Etapa 1 – Definició dels criteris d’adhesió

o Definició dels criteris d’adhesió per als destins

o Criteris d’adhesió per als destins

 • Etapa 2 – Pla de creació de producte turístic

o 2.1 Definició del pla de creació de productes turístics i de promoció en els mercats internacionals

o 2.1 Criteris de productes d’ecomobilitat

o 2.2 Guia per la creació de productes turístics

o 2.2 Estratègia de creació i promoció de productes turístics

 • Etapa 3 – Plans d’acció de cada territori

o Pla d’acció per cada territori, orientant les accions a dur a terme prioritàriament relacionades amb la mobilitat turística

o Annex

o Pla d’acció – extracto

Acció 5 – Implementació

Aquesta acció es centra en la implementació dels Planes d’Acció definits per a cada territori i el començament de les estructures transfrontereres dissenyades de manera conjunta.

Acció 5 – Implementació

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 • Centre Catalitzador de l’oferta de la mobilitat turística sostenible (pressupost: 336.000,91€)
 • Millora de la connectivitat fluvial en el salt de Sossís (pressupost: 245.000€)

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 • Millora de la connectivitat fluvial en el salt d’ Hostalet(pressupost: 350.000€)
 • Tematització de la xarxa de senders històrics de l’època romànica al municipi de la Guingueta d’Àneu (pressupost: 50.000€)

 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

 • Realització d’un esquema de desplaçaments sostenibles i turístics partint de les estacions del Train Jaune (pressupost: 40.000€)

 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 • Disseny i aprovisionament de senyalització d’interpretació del Castell de Saint-Pierre Fenouillet (pressupost: 24.270€)
 • Creació, rehabilitació i promoció dels camins de senderisme (pressupost: 125.433€)
 • Organització d’esdeveniments per promocionar les activitats sostenibles en plena natura, destinades al gran públic i a professionals de l’àmbit turístic local (pressupost: 30.260€)

 

Syndicat Mixte du Train Touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes

 • Senyalització de l’accés a les estacions del Train Rouge(pressupost: 20.000€)
 • Posada en marxa d’una estratègia de comunicació del Train Rouge(pressupost: 27.200€)
 • Acondicionament de les andanes de les estacions del Train Rouge (pressupost: 30.000€ (PDF))
 • Acondicionament d’un vehicle mixt del tren per al transport de passatgers i bicicletes (pressupost: 30.000€)

 

Syndicat Agly-Verdouble

 • Desenvolupament d’una xarxa de mobilitat sostenible i acondicionament de camins de senderisme (pressupost: 47.470€)
 • Accions de comunicació i posada en funcionament per al recorregut de les vinyes del tren turístic (pressupost: 35.719,53€)

 

Communauté de Communes des Pyrénées Vallées des Gaves 

 • Senyalització apropiada a l’inici i al llarg del recorregut els camins i creació d’útils numèrics adaptats (pressupost: 50.000€)